home

BENOR Kwaliteitslabel 

Het BENOR-merk is een waarborg dat het aangemaakte beton beantwoordt aan de gespecifieerde eigenschappen.
Tevens impliceert het merk dat de kwaliteitscontrole van de producent door een extern controleorganisme wordt geverifieerd. De gebruiker hoeft bijgevolg de kwaliteit van het beton niet meer zelf te controleren. Het BENOR-merk levert dus tijdswinst op en werkt kosten-besparend. De gebruiker moet enkel nog de leveringsbon en de uitvoering van het werk te controleren.

De norm verrmeldt nog een tweede methode om beton voor te schrijven. Deze specificatie-methode bestaat in het opgeven van de samenstelling. Hiervoor is wel een grondige beton-technologische kennis vereist. Tevens moet men de eigenschappen van de bestanddelen die beschikbaar zijn kennen. Daarenboven evolueert de betontechnologie erg snel en neemt het aantal mogelijke bestanddelen om beton samen te stellen alsmaar toe.

Voor meer informatie over de werking en de toekenning van dit label ga naar www.cric.be - onder certificatie of www.febelcem.be