home

COPRO Kwaliteitslabel 

Onze eindproducten beschikken over een Copro-keuring en worden onderworpen aan een milieuhygiënische controle.

Milieuhygiënische keuring granulaten
Onze granulaten zijn onderworpen aan een milieuhygiënische keuring volgens de voorschriften van Vlarem. De controle op de uitvoering van deze keuringen gebeurt door OVAM en COPRO. Op verzoek sturen we u een kopie van het keuringsverslag.

CE Keuring.

Aanvraag keuringsverslag : Klik hier

Voor meer informatie over de werking en de toekenning: www.copro.eu